FBNC – Tìm ra sóng hấp dẫn: Bước đột phá vĩ đại của khoa học vật lý và thiên văn

Video

Bước sang đầu năm 2016, giới khoa học vật lý và thiên văn thế giới hào hứng loan báo và thảo luận sôi nổi về sự tồn...

Bước sang đầu năm 2016, giới khoa học vật lý và thiên văn thế giới hào hứng loan báo và thảo luận sôi nổi về sự tồn tại của sóng hấp dẫn, một loại sóng đã đư…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *