Hãy tự hỏi vì sao người Việt Nam học giỏi mà vẫn nghèo!

Video

Có một thực tế là học sinh, sinh viên Việt Nam khi tham gia các kỳ thi quốc tế thường đạt kết quả cao rất đáng tự hào,...

Có một thực tế là học sinh, sinh viên Việt Nam khi tham gia các kỳ thi quốc tế thường đạt kết quả cao rất đáng tự hào, nhưng khi bước ra đời lại không đạt đư…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *