Những khoảnh khắc ấn tượng tại Under 30 Summit 2015 & 2016 của Forbes Việt Nam

Video

Danh sách 30 under 30 của Forbes Việt Nam là danh sách nhằm tôn vinh 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật trong nhiều lĩnh vực...

Danh sách 30 under 30 của Forbes Việt Nam là danh sách nhằm tôn vinh 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam. Nhìn lại …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *