Cuộc trò chuyện thế hệ – Under 30 Summit 2018

Video

Năm thành viên trong danh sách 30 Under 30 2018 của Forbes Vietnam đã chia sẻ giấc mơ, những thất bại, thành công, mục tiêu và...

Năm thành viên trong danh sách 30 Under 30 2018 của Forbes Vietnam đã chia sẻ giấc mơ, những thất bại, thành công, mục tiêu và những việc họ đang làm để đạt …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *