Trò chuyện cùng ông Binod Chaudhary, tỷ phú Nepal tại Diễn đàn kinh doanh 2017

Video

Phỏng vấn trực tiếp trên sân khấu cùng tỉ phú Binod Chaudhary (Nepal) về cách ông xây dựng một doanh nghiệp trải rộng khắp...

Phỏng vấn trực tiếp trên sân khấu cùng tỉ phú Binod Chaudhary (Nepal) về cách ông xây dựng một doanh nghiệp trải rộng khắp châu Á. ★ Điều phối: Ông Nguyễn Bả…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *