Sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng hiện đại

Video

Tại sự kiện Forbes Việt Nam Talks - Phát Triển Ngành Bán Lẻ diễn ra ngày 22.06.2017 vừa qua, ông Ralf Matthaes – Nhà sáng lập...

Tại sự kiện Forbes Việt Nam Talks – Phát Triển Ngành Bán Lẻ diễn ra ngày 22.06.2017 vừa qua, ông Ralf Matthaes – Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành Infocus M…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *