Những người dưới 30 tuổi nổi bật nhất Việt Nam, họ là ai?

Video

Thirty under thirty - danh sách mới công bố của Forbes Việt Nam về 30 người nổi bật dưới 30 tuổi như một sự ghi nhận của...

Thirty under thirty – danh sách mới công bố của Forbes Việt Nam về 30 người nổi bật dưới 30 tuổi như một sự ghi nhận của xã hội đối với những người trẻ tuổi….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *