[Hỏi & Đáp] Nguyễn Mai Hương – 30 Under 30 2018

Video

30 nhân vật trong 30 danh sách 30 Under 30 2018 trả lời các câu hỏi ngắn của Forbes Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *