FBNC: Heineken – Bài học về xây dựng thương hiệu

Video

Heineken- một thương hiệu, mà chỉ cần nhắc đến tên, người tiêu dùng đã gần như có thể chạm được vào tất cả các...

Heineken- một thương hiệu, mà chỉ cần nhắc đến tên, người tiêu dùng đã gần như có thể chạm được vào tất cả các thuộc tính của sản phẩm từ màu sắc, Hương thơm…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *