FBNC – Startup Việt Nam trẻ nhưng thiếu sức sáng tạo

Video

Dân số 90 triệu dân, 40 triệu người dùng Internet và 35 triệu người dùng di động. Khi được hỏi vì sao startup có thể bùng...

Dân số 90 triệu dân, 40 triệu người dùng Internet và 35 triệu người dùng di động. Khi được hỏi vì sao startup có thể bùng nổ tại Việt Nam, đây dường như là c…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *