Đối thoại chính phủ và doanh nghiệp

Video

Phiên đối thoại chính sách giữa thứ trưởng bộ Công thương Trần Quốc Khánh, ông Dominic Scriven, chủ tịch Dragon Capital,...

Phiên đối thoại chính sách giữa thứ trưởng bộ Công thương Trần Quốc Khánh, ông Dominic Scriven, chủ tịch Dragon Capital, ông Mai Hữu Tín, chủ tịch công ty Đầ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *