Sức mạnh nội tại – Forbes Việt Nam Women's Summit 2017

Video

Diễn giả: - Bà Lê Thị Quỳnh Trang - CEO, Mutimedia JSC - Bà Ngô Thanh Vân - Đạo diễn, diễn viên điện ảnh - Ông Brendon Urlich...

Diễn giả: – Bà Lê Thị Quỳnh Trang – CEO, Mutimedia JSC – Bà Ngô Thanh Vân – Đạo diễn, diễn viên điện ảnh – Ông Brendon Urlich – Giám đốc quốc gia, L'Oréal Vi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *