FBNC – Nguyễn Trung Tín – CEO Trung Thủy Group (P1)

Video

Tốt nghiệp đại học Melbourne, Úc, Nguyễn Trung Tín bắt đầu tập sự tại tập đoàn Trung Thủy với vị trí 1 nhân viên tiếp...

Tốt nghiệp đại học Melbourne, Úc, Nguyễn Trung Tín bắt đầu tập sự tại tập đoàn Trung Thủy với vị trí 1 nhân viên tiếp thị thực tập. Hiện Nguyễn Trung Tín đan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *