Toàn cảnh sự kiện Forbes Việt Nam Talks – Phát Triển Ngành Bán Lẻ

Video

Lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, sự kiện Forbes Việt Nam Talks, Phát Triển Ngành Bán Lẻ đã diễn ra thành công...

Lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, sự kiện Forbes Việt Nam Talks, Phát Triển Ngành Bán Lẻ đã diễn ra thành công vào chiều 22.6.2017 tại khách sạn Hilton H…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *