Phụ nữ kinh doanh – Forbes Việt Nam Women's Summit 2017

Video

Diễn giả: - Bà Hà Thu Thanh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Deloitte Việt Nam - Bà Crystal Lam - Giám đốc điều hành Vinawood...

Diễn giả: – Bà Hà Thu Thanh – Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Deloitte Việt Nam – Bà Crystal Lam – Giám đốc điều hành Vinawood – Bà Mouna Aouri Langendorf – Fo…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *