Bản tin Bất động sản Ngày 02/07/2018

Video

Nhằm đảm bảo cho việc thực hiện dự án đầu tư của các NĐT trong và ngoài nước, chính phủ đã ban hành nghị định số...

Nhằm đảm bảo cho việc thực hiện dự án đầu tư của các NĐT trong và ngoài nước, chính phủ đã ban hành nghị định số 118/2015/NĐ-CP về việc các NĐT phải thực hiệ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *