Forbes Vietnam Business Forum 2015 – Phần 1

Video

Business Forum | Diễn Đàn Kinh Doanh 2015 chủ đề VƯỢT LÊN DẪN ĐẦU do Forbes Việt Nam tổ chức. - Phát biểu khai mạc, Ông Nguyễn...

Business Forum | Diễn Đàn Kinh Doanh 2015 chủ đề VƯỢT LÊN DẪN ĐẦU do Forbes Việt Nam tổ chức. – Phát biểu khai mạc, Ông Nguyễn Bảo Hoàng, chủ tịch Forbes Việ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *