[Hỏi & Đáp] Trần Mạnh Công – 30 Under 30 2018

Video

30 nhân vật trong 30 danh sách 30 Under 30 2018 trả lời các câu hỏi ngắn của Forbes Việt Nam.

30 nhân vật trong 30 danh sách 30 Under 30 2018 trả lời các câu hỏi ngắn của Forbes Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *