Bản tin Bất động sản Ngày 23/06/2018 | VOVTV

Video

Việc đầu tư mạnh mẽ vào đất nền khiến giá đất tăng cao nhanh chóng ở các địa phương hiện nay được nhận định...

Việc đầu tư mạnh mẽ vào đất nền khiến giá đất tăng cao nhanh chóng ở các địa phương hiện nay được nhận định sẽ là cơ hội nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn không í…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *