FBNC-Đinh Nhật Nam – Sáng lập chuỗi cà phê Urban Station (P1)

Video

Khởi nghiệp với 1 quán cà phê ven đường đến nay Cà phê Urban Station là 1 trong những quán cà phê có tiếng ở Sài Gòn với...

Khởi nghiệp với 1 quán cà phê ven đường đến nay Cà phê Urban Station là 1 trong những quán cà phê có tiếng ở Sài Gòn với hơn 30 cửa hàng và 1 trong những ngư…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *