Tôi và VN: GS Tony Wagner – ĐH Harvard (Phần 1)

Video

Giáo sư Tony Wagner của Đại học Harvard chia sẻ về các kỹ năng cần thiết mà sinh viên, người mới đi làm cần chuẩn bị...

Giáo sư Tony Wagner của Đại học Harvard chia sẻ về các kỹ năng cần thiết mà sinh viên, người mới đi làm cần chuẩn bị để có thể phát triển sự nghiệp. Ông nhấn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *