FBNC – Elon Musk và những sản phẩm thay đổi thời đại

Video

Nếu như trong truyện tranh và điện ảnh, chúng ta đã từng biết đến Iron man Tony Stark, một nhà khoa học với nhiều phát kiến...

Nếu như trong truyện tranh và điện ảnh, chúng ta đã từng biết đến Iron man Tony Stark, một nhà khoa học với nhiều phát kiến vĩ đại phục vụ đời sống con người…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *