FBNC – Trí tuệ Do Thái – Người Do Thái rèn luyện trí tuệ như thế nào?

Video

Năm 2009, nhà văn, học giả người Israel - ông Eran Katz đã đến Việt Nam, mang theo quyển sách ông viết mang tên là A super memory....

Năm 2009, nhà văn, học giả người Israel – ông Eran Katz đã đến Việt Nam, mang theo quyển sách ông viết mang tên là A super memory. Ông là người giữ kỷ lục Gu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *