Doanh thu bán căn hộ và đất tăng gấp 5 lần cùng kỳ, DXG báo lãi lớn

Doanh thu bán căn hộ và đất tăng gấp 5 lần cùng kỳ, DXG báo lãi lớn

Thị trường nhà đất, Tin tức nhà đất

Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2017 với doanh thu và lợi...

Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2017 với doanh thu và lợi nhuận tăng vọt so với cùng kỳ năm trước

Cụ thể, trong quý 3/2017, DXG ghi nhận doanh thu thuần 797 tỷ đồng, gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó doanh thu từ bán căn hộ và đất nền tăng gấp 5 lần, đạt 240 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ môi giới tăng 3,2 lần cùng kỳ, đạt 512 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng tăng mạnh từ mức 3,4 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước lên 19,7 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính cũng tăng 3,3 lần lên 19 tỷ đồng. Các chi phí khác trong kỳ đều tăng đáng kể như chi phí bán hàng tăng 67% lên 72 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 75% lên 63 tỷ đồng.

Trong kỳ, DXG ghi nhận 32 tỷ đồng lãi trong công ty liên doanh liên kết, trong khi cùng kỳ năm 2016 khoản mục này âm 7,9 tỷ đồng.

Kết thúc quý 3, DXG ghi nhận lãi sau thuế ở mức 398 tỷ đồng, tăng vượt trội so với con số 8,5 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2016.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần công ty đạt 1.676 tỷ đồng, tăng 26% so với 9 tháng năm 2016. Lợi nhuận sau thuế của DXG ở mức 668 tỷ đồng, gấp 3,8 lần cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận của công ty mẹ là 257 tỷ đồng, đây là con số khá tích cực khi mà quý 3/2016 lợi nhuận của công ty mẹ của DXG âm 5 tỷ đồng.

So với mục tiêu lãi sau thuế 700 tỷ đồng trong năm 2017, DXG đã hoàn thành 95% kế hoạch đề ra.

Diệu Trang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *