FBNC – Vì sao khó bỏ việc mua CIF- bán FOB?

Video

Thông điệp khuyến khích doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước chuyển từ hình thức mua CIF bán FOB, sang mua FOB bán CIF để...

Thông điệp khuyến khích doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước chuyển từ hình thức mua CIF bán FOB, sang mua FOB bán CIF để phát triển thị trường dịch vụ hậu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *