FBNC – Chuyển tiền ra nước ngoài: Có thể mua ngoại tệ ở ngân hàng

Video

Nếu chuyển tiền ra nước ngoài thì mức phí chuyển tiền cụ thể dao động từ 0,15 - 0,3% số tiền chuyển, tối thiểu là...

Nếu chuyển tiền ra nước ngoài thì mức phí chuyển tiền cụ thể dao động từ 0,15 – 0,3% số tiền chuyển, tối thiểu là 5 USD , tối đa là 500 USD. Đây là mức phí c…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *