FBNC: Quyết định huy động vốn (Phần 3)

Video

Trao đổi với bà Trương Lý Hoàng Phi - GĐ Trung Tâm Hỗ Trợ Thanh Niên Khởi Nghiệp BSSC. Các bạn có thể xem FBNC tại các địa...

Trao đổi với bà Trương Lý Hoàng Phi – GĐ Trung Tâm Hỗ Trợ Thanh Niên Khởi Nghiệp BSSC. Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ: www.fbnc.vn www.facebook.com/…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *