Xóa sổ thuê bao di động 11 số

Video

Các thuê bao di động 11 số sẽ chỉ còn 10 số theo thông tư 22 quy hoạch kho số viễn thông vừa được Bộ Thông tin truyền...

Các thuê bao di động 11 số sẽ chỉ còn 10 số theo thông tư 22 quy hoạch kho số viễn thông vừa được Bộ Thông tin truyền thông ban hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *