Thẻ điểm cân bằng – Balanced Scorecard (Phần 1)

Video

Trần Như Tùng - Thành Viên HĐQT - Cty CP Dệt May Đầu tư Thương mại Thành Công Trần Bằng Việt - Phó TGĐ Le & Associates

Trần Như Tùng – Thành Viên HĐQT – Cty CP Dệt May Đầu tư Thương mại Thành Công Trần Bằng Việt – Phó TGĐ Le & Associates

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *