FBNC – Đất lúa đã mua chưa sang tên đổi chủ được vì sao?

Video

Anh tôi vừa mua được một miếng đất trồng lúa, 0,5 ha tại huyện Đức Hòa, Long An. Tuy nhiên, anh tôi không thể làm thủ...

Anh tôi vừa mua được một miếng đất trồng lúa, 0,5 ha tại huyện Đức Hòa, Long An. Tuy nhiên, anh tôi không thể làm thủ tục sang tên đổi chủ được. Phía văn phò…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *