FBNC- Quản lý nhân sự trong công ty (P1)

Video

Bà Nguyễn Thị Thu Giao - Giám đốc nhân sự Diageo Vietnam và Nguyễn Thị Bích Hồng - Phó tổng giám đốc HR2B chia sẻ về công...

Bà Nguyễn Thị Thu Giao – Giám đốc nhân sự Diageo Vietnam và Nguyễn Thị Bích Hồng – Phó tổng giám đốc HR2B chia sẻ về công tác quản lý nhân sự trong công ty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *