Phòng ngừa đột quỵ hiệu quả cho bệnh nhân rung nhĩ có bệnh lý đi kèm | FBNC TV 14/10/19

Video

FBNC TV - ⏩ Tin Doanh Nghiệp - Hội nghị Đôt quỵ Quốc tế do Hội Đột quỵ TPHCM tổ chức có sự tham gia của Văn phòng đại...

FBNC TV – ⏩ Tin Doanh Nghiệp – Hội nghị Đôt quỵ Quốc tế do Hội Đột quỵ TPHCM tổ chức có sự tham gia của Văn phòng đại diện Bayer (South East Asia) – một tron…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *