Tòa nhà trái phép trên đèo Mã Pì Lèng: Sai phạm cần xử lý nghiêm | FBNC TV Today Life 15/10/19

Video

FBNC TV (Bản tin Today Life) - 2:24 Sai phạm ở tòa nhà trái phép trên đèo danh thắng du lịch Mã Pì Lèng cần xử lý nghiêm. Ngày...

FBNC TV (Bản tin Today Life) – 2:24 Sai phạm ở tòa nhà trái phép trên đèo danh thắng du lịch Mã Pì Lèng cần xử lý nghiêm. Ngày 14/10, Bộ Văn hóa Thể thao và …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *