BIBICA khánh thành nhà máy mới tại miền Tây | FBNC TV Tin Doanh Nghiệp 14/10/19

Video

FBNC TV - Tin Doanh Nghiệp - ⏩ BIBICA khánh thành nhà máy mới tại miền Tây. Công ty Cổ phần BIBICA đã tổ chức sự kiện khánh...

FBNC TV – Tin Doanh Nghiệp – ⏩ BIBICA khánh thành nhà máy mới tại miền Tây. Công ty Cổ phần BIBICA đã tổ chức sự kiện khánh thành nhà máy mới thuộc Công ty T…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *