Cần Thơ có thể khan hiếm thịt lợn trong dịp Tết | FBNC TV Tiêu Điểm 17/10/19

Video

FBNC TV - Tiêu Điểm - Cần Thơ có thể khan hiếm thịt lợn trong dịp Tết. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành...

FBNC TV – Tiêu Điểm – Cần Thơ có thể khan hiếm thịt lợn trong dịp Tết. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ, trước tình hình diễn bi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *