Giáo viên nước ngoài tại Việt Nam có được coi là nhà giáo Việt Nam?

Video

Nếu như ngày 20-11 tại các trường phổ thông được tổ chức rất long trọng, thì những thầy cô giáo người nước ngoài...

Nếu như ngày 20-11 tại các trường phổ thông được tổ chức rất long trọng, thì những thầy cô giáo người nước ngoài đang giảng dạy ở các trung tâm, các trường h…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *