FBNC – Phú Mỹ Hưng – Khu đô thị mới của TP.HCM

Video

Được hình thành từ cách đây 20 năm, khu Nam Sài Gòn, mà nổi bật là đô thị Phú Mỹ Hưng đang là điểm đến của ngày...

Được hình thành từ cách đây 20 năm, khu Nam Sài Gòn, mà nổi bật là đô thị Phú Mỹ Hưng đang là điểm đến của ngày càng nhiều công ty cũng như các chuyên gia nư…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *